En tydlig och ärlig tilltro till barnet och dess inneboende möjligheter. Varje barn bär inom sig en strävan efter självständighet och en medfödd lust att lära allt om sin omvärld.Montessoripedagogiken har denna kraft som utgångspunkt.

I praktiken bygger sedan pedagogiken på fyra moment;

  • respekt för barnet, för individenen
  • en förberedd miljö
  • frihet och ansvar
  • helheten före detaljerna

Maria Montessori kallade det att sätta barnet i centrum. Idag, nära 100 år efter att den tanken formulerades för första gången, har den på intet sätt mist sin betydelse.

 

Tillbaka

Rotera17.jpg