Det finns idag montessoripedagogik från småbarnsgrupper och förskola upp till gymnasiet.
Allra störst utbredning har pedagogiken i förskolan och de tidiga skolåren. Samtidigt växer efterfrågan på pedagogiken i de högre åldrarna i takt med att de barn som börjat i förskolan blir äldre.
Därför ser vi allt fler montessoriskolor för barn i skolåren 4–9.

 

Tillbaka

Rotera12.jpg