Det beror på barnet - och den skola det byter till. Det har visat sig att ett byte av pedagogik är svårare för barn i 9–10-årsåldern än för barn i 12–13-årsåldern.
Ett montessoribarn är i allmänhet en självständig, initiativrik och intresserad elev. Finns det utrymme för dessa kvaliteter i den nya skolan kommer övergången att gå utan problem. Arbetar den nya klassen däremot efter en traditionell och gruppinriktad pedagogik, kan det vara svårare.
Omsorg från föräldrarnas sida i valet av ny skola är därför lika viktig som den omsorg de visade när de valde en montessoriverksamhet.

 

Tillbaka

Rotera12.jpg