Maria Montessori delade in barns och ungdomars utveckling i fyra olika stadier:
0–6 år, 6–12 år, 12–18 år och 18–24 år.
Inom dessa perioder utvecklas barnen olika, utifrån sina egna förutsättningar. I en ålderblandad grupp eller klass får barnens olika utvecklingstakt fritt spelrum. Kunskapsnivå är därmed inte detsamma som åldersnivå och därigenom försvinner konkurrenstänkandet.
Den åldersblandade gruppen ger också de äldre barnen möjlighet att hjälpa och ta ansvar för de yngre. De yngre barnen har behov att lita till de äldre och deras möjlighet att hjälpa.

 

Tillbaka

Rotera12.jpg