Jo, när de själva har behov av det.
Ett barn som arbetar med en intressant uppgift har förmågan att absorberas av sina upptäckter. Ett längre arbetspass, istället för tidsbegränsade lektioner av traditionellt snitt, ger barnet möjlighet att göra just det. När så känslan av att ha genomfört uppgiften infinner sig, kan barnet ta en paus, koppla av och ställa om sig inför nästa arbete.

 

Tillbaka

Rotera10.jpg