Under 2008 började Svedala Montessoriförskola Ekonomisk Förening det förberedande arbetet för start av Svedalas första montessoriförskola.flytta

Ansökan om tillstånd att starta förskola lämnades in till kommunstyrelsen i februari 2008 och beviljades i april 2008. Den konstituerande stämman och det första styrelsemötet hölls den 10 april i Svedala. Den ekonomiska föreningen blev registrerad hos Bolagsverket den 28 maj 2008.

Ett första informationsmöte med intresserade föräldrar hölls den 24:e maj i Aggarps gamla skola. Detta första möte höll vi för att se hur stort intresset var för en förskola med montessori som pedagogisk inriktning.

Målet var att få igång förskolan under augusti 2008. Tyvärr hittades ingen lämplig lokal innan den planerade starten så vi fick fortsätta att leta efter rätt lokal tillsammans med Naturek Bygg och Bostäder AB. I augusti hittades ett objekt som efter nogrann granskning till slut bedömdes som en lämplig lokal att bedriva förskoleverksamhet i. Efter sökandet och arbetet med att anpassa lokalerna för förskoleverksamhet blev förskolans placering då slutligen Lilla Svenstorps gård vid Norrskogsvägen.

Under hösten arbetade föreningen som en projektgrupp med möten där både tilltänkt personal och styrelsemedlemmar arbetade tillsammans för att förbereda uppstarten av förskolan.

Vi arrangerade ett Öppet Hus på Lilla Svenstorps Gård den 7 december. Det var ett välbesökt möte där flera av de familjer som stått i kö sedan våren kom för att titta och naturligtvis kom det även en hel del nya intresserade.

Förskolan och dess verksamhet startade på Lilla Svenstorps Gård den 2 februari 2009.

Rotera1.jpg