Årsstämman hölls den 22 april. Då inträdde Gertrud Frykstam och Susanne Öhman officiellt som nya styrelsemedlemmar. Dan Isaksson blev ordförande och Bodil Bengtsén valdes till sekreterare.

Förskolan flyttade in på Lilla Svenstorps Gård den 2/2 – 09. Tre barn var då inskrivna. Antalet barn ökade sedan successivt och i mars stod det klart att 16 barn skulle vara inskrivna före sommaren. En småbarnsavdelning i gårdens andra länga började nu planeras tillsammans med fastighetsägaren.

gammalbildhuset

Öppet Hus genomfördes v.9 tisd.- torsd. samt den 8 mars.

Den 25-26 april deltog de anställda i en kurs ”Att arbeta med små barn” för Helena Lindfors. Hon besökte också förskolan och gav goda råd om utformningen av den nya avdelningen.

I maj ordnades en trädgårdsfest för barn, föräldrar, personal och andra berörda. I juni anställdes en ny pedagog till respektive avdelning: Mari Ekberg till de större och Johanna Lindgren till de mindre barnen, med start efter sommaren. Helena Lindfors kom tillbaka till Lilla Svenstorp och genomförde en halv studiedag med all personal.

Under sommaren utförde föreningen, delvis med anhörigas hjälp, diverse trädgårdsarbeten och förberedelser inför hösten. Det största arbetet var plattläggning av gången fram till rampen upp till de stora barnens ingång.

Inför starten av småbarnsavdelningen iordningsställdes en sandlåda på kullerstensgården och ett tåg av stockar, designat och utfört av Anders Isaksson kom också på plats. Hyresvärden byggde till ett uterum med tak för barnvagnarna till middagssömnen.

Söndagen den 23 augusti hade förskolan ett nytt Öppet Hus. Den 24 augusti hölls föräldramöte på båda avdelningarna. Dessa hade nu fått namnen Diamanten och Pärlan.

Den viktiga marknadsföringen fick ett lyft när en ny hemsida presenterades i november.

gammal hemsida 1Montessori Svedalas första hemsida.

gammal hemsida 2Temporär hemsida innan nya loggan släpptes.

Rotera2.jpg