Förskolan firade den 2/2 sin tvåårsdag, med föräldrar inbjudna precis som vid ettårsdagen. Ambitionen att utveckla och förtydliga förskolans profil har varit fortsatt prioriterat. En ”montessorikväll” för föräldrar hölls i detta syfte den 7/3 med Helena Lindfors som föreläsare. Helena Lindfors har under året knutits till förskolan som verksamhetsrevisor. Den 17 maj presenterade ordföranden och förskolechefen företaget och förskoleverksamheten Montessori Svedala för Rotary, på ett av deras frukostmöten.

 

I slutet av maj gick den ”traditionsenliga” trädgårdsfesten av stapeln med barn och föräldrar. All personal liksom styrelsen medverkade. En länge önskad Christianiacykel inköptes enligt styrelsens beslut lagom till sommarens utflykter. Under sommaren uppförde hyresvärden efterlängtade gungor, som av säkerhetsskäl placerades i ett ”eget” utrymme intill redskapsboden.

 

Efter sommaren försvann sju av barnen till olika förskoleklasser. Deras platser fylldes på under hösten och vid årets slut var 35 barn inskrivna. Den ekonomiska föreningen har därför inte sett något skäl till att på nytt marknadsföra förskolan i närsamhället.

 

Under hela verksamhetsåret har personalens fortbildning varit inriktad på en implementering av den reviderade läroplanen på olika sätt Lpfö 98/rev 2010. Styrelsen har i samarbete med förskolechefen arbetat med ansvarsfördelning, förankring och fastställande av förskolans olika handlingsplaner.

 

Vad gäller arbetsmiljöarbetet har detta till stor del handlat om förberedelser inför steget till trådbunden telefoni, något som enligt vår fastighetsägare kommer att ske i alla kommunens barnmiljöer.

 

Rotera8.jpg