Montessori Svedala är en fristående förskola vars verksamhet bedrivs på Lilla Svenstorps Gård, Norrskogsvägen 43 i Svedala kommun. Lokalerna är ljusa och anpassade för förskoleverksamhet. Utemiljön är en uppvuxen vacker trädgård med gungor, sandlåda och rutschkana. I trädgården finns också olika sorters fruktträd samt en berså för avskild lek och spännande upptåg.

Förskolan ligger i utkanten av Svedala tätort cirka 2 kilometer från Stortorget och har 1,5 kilometer till närmaste skog.

Verksamheten bedrivs i två hus med åldersblandade grupper. Barngruppen 1 – 3 år har namnet Pärlan och gruppen med barn 3- 5 år har namnet Diamanten.

Vår förskola har plats för cirka 35 barn.

 

DiamantenParlan

Tavlor gjorda av Bodil Bengtsén

Rotera12.jpg