Nedan presenteras antal platser som finns att söka. Om resultatet är ”inga” eller ”fåtal” så finns dock en möjlighet att få plats om någon som har plats idag skulle flytta. Vi kontaktar den som har stått i kö längst.

 

Resultat     Antal platser
Inga0
Fåtal1-2
FleraFler än 2

 

Nuläget

 

HT 2019VT 2020HT 2020
IngaFåtalFåtal

 

 

 

vindriktning

 

Rotera3.jpg