Handlingsplaner

Förskoleverksamheten drivs i enlighet med skollagen, läroplan för förskolan samt efter Svedala kommuns skolplan för den pedagogiska verksamheten. Dessutom arbetar förskolan kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Följande handlingsplaner och dokument ingår som en del av arbetet och finns dokumenterade på förskolan. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att ta fram fler handlingsplaner och policys. 

 

 

  • * Läroplan för förskolan
  • * SBA – systematiskt brandskyddsarbete
  • * Egenkontrollpärm
  • * Likabehandlingsplan
  • * Systematiskt kvalitetsarbete
  • * Krispärm