Mer montessori

Mer läsning om montessori

 

Vill ni veta mer om montessori finns fler sidor med information om det här 

 

Montessoriförbundet

Montesssoriförbundet är officiell företrädare för montessoripedagogiken och har som uppgift att verka för pedagogikens spridning i Sverige.

Montessori på wikipedia

På Wikipedia finns mängder av information om Montessori och referenser till än mer läsning.

Montessorisällskapet MER

Montessorisällskapet M.E.R. syftar till att hålla pedagoger och andra med intresse för montessoripedagogiken informerade samt att erbjuda ett forum för diskussion om pedagogikens möjligheter och utveckling.

Montessori.edu

The international Montessori index.