Montessoripedagogik

Introduktionen

Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori som var Italiens första kvinnliga läkare. Genom noggranna observationer av barns utveckling utformade Maria M en metod och ett material utifrån barns egna behov – Montessoripedagogiken.

Nyfikenheten och upptäckarglädjen hos barnet tas tillvara i en väl förberedd miljö där vi pedagoger kan erbjuda meningsfulla aktiviteter. Bord och stolar är i barnstorlek och material finns på låga hyllor och kan nås av barnen utan att de behöver någon vuxen. Maria Montessori uttryckte att all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Alla barn bär möjligheter inom sig och det är de vuxnas uppgift att upptäcka dem. Barnet visar vägen och den vuxne följer den är ett annat uttryck som beskriver en av Montessoripedagogikens grundtankar.